Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.Quliyev-Triqonometriya.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 11.07.2017

Mövzu: triqonometrik funksiyalar; toplama teoremləri

UOT: 514

İcazəli olunan aktlar: Oxumaq

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Kitab 5 fəsildən ibarətdir.I fəsildə bucaqanlayışının genişləndirilərək triqonometrik funksiyaların təyin edilməsindən bəhs edir.II fəsil əsas triqonometrik teoremlərin isbatı,IIIfəsil tərs triqonometrik funksiyalar, IV fəsil triqonometrik tənlik və bərabərsizliklərin həlli, V fəsildə triqonometriyanın inkişaf tarixi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün Oxumaq Çap
-> Internet Bütün Oxumaq Çap