Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.

Дата создания записи: 25.05.2015

УДК: 9(И)

Разрешенные действия:

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Dərslik türk xalqlarının qədim dövrdə və orta əsrlərdə etnik tarixi, dövlətçilik ənənələri, sosial-iqtisadi həyatları və mədəniyyətləri barədədir.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Все
-> Интернет Все