Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.

Record create date: 5/25/2015

UDC: 9(И)

Allowed Actions:

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Dərslik türk xalqlarının qədim dövrdə və orta əsrlərdə etnik tarixi, dövlətçilik ənənələri, sosial-iqtisadi həyatları və mədəniyyətləri barədədir.

Document access rights

Network User group Action
Local Network All
-> Internet All