Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əliyev, Əli Mehdi o. Ali riyaziyyat [mətn]: dərs vəsaiti. — İkinci nəşr. — Bakı, 2005. — 488 s.: şəkilli; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əliyev Əli. Ali riyaziyyat.pdf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 04.12.2015

Mövzu: matris anlayışı; tərs matris; vektor anlayışı; ellips; funksiya

UOT: 517

İcazəli olunan aktlar:

Qrup: Anonim

Şəbəkə: Internet

Annotaisya

Dərs vəsaiti ali texniki institutların tələbələti üçün ali riyaziyyat proqramı əsasında yazılmışdır.

Saxlanan obyektə istifadə hüquqları

Giriş nöqtəsi İstifadəçilər qrupu Akt
Local Network Bütün
-> Internet Bütün